Elektronický občanský průkaz umožní podání daňového přiznání

opa-na-web_galerie-980.jpg

            Finanční správa České republiky oznámila, že se od 1. září 2018 připojila k tzv. Portálu občana. Od tohoto data budou mít daňoví poplatníci po přihlášení pomoci elektronického občanského průkazu nebo jiného prostředku akreditovaného na dostatečnou úroveň záruky, možnost přejít k elektronickým formulářům Finanční správy. Přes portál občana přistoupí do Daňového portálu a jeho prostřednictvím pak budou moci podat například i přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

            Elektronický občanský průkaz umožňuje přihlášení k online službám veřejné správy, je dalším krokem k postupnému rozšiřování její  elektronizace a zajišťuje prokázání totožnosti na nejvyšší možné úrovni.

            Nová forma občanského průkazu, elektronický občanský průkaz, je však vydáván od 1. července 2018 a většina občanů ho k dispozici nemá a v dohledné době mít nebude.  Z tohoto důvodu a k zajištění co nejširší dostupnosti služby, je možné získat větší komfort při plnění daňových povinností přihlášením se  i přes jméno, heslo a SMS, což pro zabezpečení ochrany přístupu k citlivým údajům postačuje.

            V roce 2020 chystá Ministerstvo financí České republiky spuštění portálu Moje daně, který má občanům i podnikatelům nabídnout jednodušší daňový systém.

            V souvislosti s elektronizací veřejné správy se člověk neubrání představě, že dalším krokem k usnadnění úředních úkonů bude povinné čipování lidí, nejlépe od útlého věku či narození.   Ostatně některé firmy, aby zajistily spolehlivou ochranu firemních tajemství a  pracovišť před vetřelci, již takto u svých zaměstnanců postupují. (vo)