Elektronická evidence tržeb již od roku 2016

26. 3. 2015

Finanční správa vydala 23. března 2015 základní informaci o připravovaném zavádění elektronické evidence tržeb od roku 2016. Zavedení elektronické evidence tržeb je velice citlivou a živě diskutovanou záležitostí, která se dotkne statisíců právnických osob s podnikatelskou činností a podnikajících fyzických osob pokud platí daně v České republice.

Systém elektronické evidence tržeb má být v roce 2016 zaváděn postupně v následujících vlnách:
1. vlna zahrne osoby poskytující stravovací a ubytovací služby,
2. vlna osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě,
3. vlna - následně po zvážení a vyhodnocení situace dojde k postupnému začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Ministerstvo financí zdůvodňuje zavedení elektronické evidence tržeb lepším výběrem daní, který umožní vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb, snížení deficitu státního rozpočtu. účinnější finanční správu efektivnějším zacílením daňových kontrol, nižší zátěž poctivých poplatníků a rychlou reakcí na podvodné praktiky.

Podnikatelům, kteří ponesou náklady spojené se zaváděním, provozem a administrativou systému elektronické evidence tržeb, ministerstvo slibuje odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji, možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%, možné další snížení daňového zatížení v budoucnu, nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami, omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami apod.  

Protože záměr zavést elektronickou evidenci tržeb provází již v současné přípravné fázi bouřlivá diskuse, bude užitečné  se s výše uvedenou základní informací Finanční správy důkladně seznámit a případné připomínkování textu zákona vést v seriózní a věcnými argumenty podložené poloze.    

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce