Důchody 2013

Skončí příjmová a daňová diskriminace důchodců? K nejproblematičtějším počinům vzešlým z daňové a legislativní dílny minulé vládní koalice, zaklínající se rozpočtovou odpovědností, bezesporu patří daňová a příjmová diskriminace pracujících i nepracujících důchodců......

K nejproblematičtějším počinům vzešlým z daňové a legislativní dílny minulé vládní koalice, zaklínající se rozpočtovou odpovědností, bezesporu patří daňová a příjmová diskriminace pracujících i nepracujících důchodců. Diskriminace s výrazným dopadem na majetkovou situaci a sociální práva této v našich poměrech politicky bezbranné sociální skupiny spočívá v omezení zákonného nároku na valorizaci důchodů, ve zdaňování důchodů ekonomicky aktivních důchodců od určité výše jejich příjmů a ve zrušení nároku na univerzální slevu na dani na poplatníka za zdaňovací období ve výši 24 840 korun.
Za příslovečné blýskání na lepší časy lze považovat skutečnost, že novela zákona o dani z příjmů provedená v listopadu zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., ruší v přechodných ustanoveních čl. II odst. 8. ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o dani z příjmů. Tento neblahý odstavec s účinností od 1. ledna 2011 stanovil, že daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů (obecně jsou osvobozeny všechny pravidelně vyplácené důchody a penze do výše 36násobku minimální mzdy) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů důchodce ze závislé činnosti (mzdy a funkční požitky) a dílčích základů daně z příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu, přesáhne ve zdaňovacím období 840 000 korun. Pokud tedy v roce 2011 a 2012 přesáhl důchodce zákonem stanovený limit složený z příslušných dílčích základů daně a příjmu ze závislé činnosti a pobíral přitom např. důchod ve výši 168 000 korun, pak odvedl daň nejenom ze svých příjmů, ale navíc i ze svého důchodu.
Důkaz o cynickém pokrytectví a aroganci tvůrců těchto daňových „klenotů“ ve vazbě na rétoriku jejich slibů o daňové podpoře píle a pracovitosti a vymýcení výjimek z daňových zákonů, už vskutku nemohl být přesvědčivější
Protože přechodné ustanovení ruší platnost paragrafu 4 odst. 3 pro zdaňovací období 2013 až 2015, ekonomicky aktivní důchodci s příjmy přesahujícími výše uvedený limit nemusí svůj důchod zdaňovat již v roce 2013.
Jestliže součástí programového prohlášení vznikající vládní koalice je i obnovení zákonné valorizace důchodů a obnovení nároku na univerzální daňovou slevu, která byla pracujícím důchodcům jako jediné sociální skupině od roku 2013 odepřena, soudím, že po mnoha letech bychom se mohli dočkat i slušného a odpovědného vládnutí.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce