Důchody 2012

6. 2. 2013

Důchodci mohou i za uplynulý rok ještě uplatnit nárok na základní daňovou slevu Úsporná opatření, kterými nás vláda zachraňuje před nedozírnými následky našeho žití nad poměry, lze z úhlu pohledu morálky a dobrých mravů velice obtížně obhajovat....

Úsporná opatření, kterými nás vláda zachraňuje před nedozírnými následky našeho žití nad poměry, lze z úhlu pohledu morálky a dobrých mravů velice obtížně obhajovat. Ze všech sociálních vrstev na ně totiž doplácejí zejména důchodci, kteří nad poměry nikdy nežili a tento úděl jim zcela jistě ani v budoucnosti nehrozí . Nicméně jde o sociální vrstvu, o níž stávající mocní oprávněně soudí, že je zcela neschopná účinného odporu a která v současné společnosti nenalezne početnější solidární zastánce.
V této souvislosti působí docela úsměvně, že zákon o daních z příjmů poměrně velkoryse osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob pravidelně vyplácené důchody nebo penze, a to až do výše 36 násobku minimální mzdy, což činí 288 000 Kč. V praxi to znamená, že měsíční důchod ve výši 24 000 Kč je od daně z příjmů zcela osvobozen. Mraky nad důchodci, zvláště těmi pilnými, činorodými a pracovitými, se začaly stahovat od 1. ledna 2011. Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2011 postihla skupinu aktivních seniorů, kteří dovršili důchodový věk, pobírají starobní důchod a kromě toho ještě úspěšně a čile podnikají, případně mají příjmy z pronájmu nemovitostí nebo pobírají mzdu z titulu pracovněprávního vztahu. V § 4 zákona o daních z příjmů se ve zcela novém bodu 3 stanovilo, že osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí se nepoužije v případě, kdy součet příjmů ze závislé činnosti (mzdy a funkční požitky) a dílčích základů daně z podnikání a pronájmu u poplatníka přesáhne u poplatníka důchodce ve zdaňovacím období 840 000 korun.
Důsledky této změny pro dotčené aktivní důchodce si můžeme nejlépe přiblížit na následujícím příkladu. Předpokládejme, že starobní důchodce bude mít v roce 2012 ze své živnosti dílčí základ daně 841 000 korun a dále bude pobírat starobní důchod v úhrnné roční výši 168 000 Kč. V přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2012 uvede v § 7 příjmy z podnikání základ daně 842 000 Kč a současně v § 10 ostatní příjmy zdaní i 168 000 Kč, tedy svůj celý roční starobní důchod. V roce 2012 ale ještě může uplatnit nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
Podle další novely zákona o daních z příjmů a současného stanoviska Ministerstva financí, by všichni důchodci vykazující kromě důchodu další příjmy, měli již v roce 2013 o základní slevu na dani přijít. Navíc „úsporný zákon“ zásadním způsobem omezil meziroční valorizaci důchodů z titulu inflace.
Současná politická reprezentace je skálopevně přesvědčena, že důchodci se dokážou uskrovnit a přežijí i v obtížných podmínkách. Koneckonců, jak to zaznělo v loňském roce v Parlamentu České republiky, zkusili si to úspěšně i v době poslední světové války.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce