Důchodci a slevy

Mohou se pracující důchodci bránit zvýšení daní? V případě schválení vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se citelně zhorší zdaňování příjmů starobních důchodců. Podle dosavadního znění .....

V případě schválení vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se citelně zhorší zdaňování příjmů starobních důchodců. Podle dosavadního znění § 35ba zákona o daních z příjmů se všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob snižuje za zdaňovací období daň o 24 840 na poplatníka. Od 1. ledna 2013 se však text doplňuje: „daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.“ Prakticky to znamená, že zaměstnaní starobní důchodci nebudou mít od ledna příštího roku při výpočtu měsíčních záloh nárok na uplatnění výše uvedené tzv. základní slevy na dani (2 070 Kč měsíčně), Živnostníci, další podnikatelé či poplatníci s jinými zdaňovanými příjmy pobírající starobní důchod pak ve svém daňovém přiznání nebo ročním zúčtování neuplatní nárok na daňovou slevu za zdaňovací období ve výši 24 840 Kč. Oproti roku 2012 tak vydělají o cca 25 000 Kč méně. protože zaplatí vyšší daň. Zejména u pracujících důchodců s nižšími příjmy jde o velmi citelný zásah do jejich příjmové situace, který může mít zásadní vliv na rozhodování, zda se za těchto podmínek vyplatí nadále pracovat.
Protože nárok na základní slevu na dani ztrácí podle uvedeného textu zákonné novely poplatníci, kteří pobírají starobní důchod z důchodového pojištění k 1. lednu, existuje hypotetická i reálná možnost, že v případě přerušení výplaty důchodu k 1. lednu na krátkou dobu nebude starobní důchodce poplatníkem pobírajícím starobní důchod a nárok na základní slevu na dani za zdaňovací období ve výši 24 840 Kč mu zůstane zachován. Pro zaměstnané důchodce, živnostníky, ostatní podnikatele, poplatníky s pravidelným příjmem z nájmu či ostatními zdaňovanými příjmy může být tento postup pochopitelně velice výhodný. O přerušení výplaty starobního důchodu a následnou obnovu jeho výplaty je třeba zažádat u správy sociálního zabezpečení.
Celou záležitost však komplikuje stupňující se legislativní chaos. Několik dní před koncem roku totiž nevíme - a zřejmě to nebudeme vědět ani několik hodin před jeho koncem - podaří-li se zákon o snižování schodků veřejných rozpočtů schválit s účinností od 1. ledna 2013. Senát podle očekávání předlohu zákona minulý týden zamítl a poslanecká sněmovna o něm bude znovu hlasovat 18. prosince. V případě jeho schválení bude legislativní proces pokračovat podpisem presidenta republiky a zveřejněním ve sbírce zákonů, což se musí stihnout do 31. prosince 2012.
Světová banka zpracovává každý rok hodnocení podnikatelského prostředí 185 zemí planety.
Český daňový systém obsazuje v tomto hodnocení ze 185 zemí dlouhodobě 130. – 140 příčku. Je charakterizován jako systém složitý, nepřehledný, nestabilní, nepředvídatelný. Oprávněně se domnívám, že v hodnocení jeho kvality za rok 2012 se posuneme a další stupně níže a 185. příčka se nám přiblíží takřka na dohled.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce