DPH při prodeji knih, novin a časopisů

11. 10. 2011

Z hlediska uplatňování daně z přidané hodnoty představuje prodej knih , novin a časopisů specifické zdanitelné plnění. V příloze č.1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která obsahuje.....


Daň z přidané hodnoty při prodeji knih, novin a časopisů

Z hlediska uplatňování daně z přidané hodnoty představuje prodej knih, novin a časopisů specifické zdanitelné plnění. V příloze č. 1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která obsahuje seznam zboží, u kterého se při dodání uplatní snížená sazba daně, můžeme z textu uvedeného pod číselným kódem 49 zjistit, že snížené sazbě daně z přidané hodnoty podléhají:
- knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50% plochy,
- obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy pro kreslení a omalovánky pro děti,
- hudebniny tištěné či rukopisné,
- kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.
Do základu daně při dodání knih, novin a časopisů se kromě vlastní ceny zboží zahrnují všechny vedlejší výdaje, které jsou účtovány příjemci zdanitelného plnění. K obvyklým vedlejším výdajům zde patří náklady na balení, přepravu, pojištění, což se vztahuje zejména na zasílání knih poštou. Ke knihám a časopisům, které podléhají snížené sazbě DPH ve výši 10%, se však často přikládají CD nebo DVD, u kterých sníženou sazbu uplatnit nemůžeme. Ministerstvo financí však ve svém výkladu připouští, že pokud přiložené CD nebo DVD obsahuje doplňující informace k obsahu knihy či brožury a nejedná se o samostatně prodejný nosič, je možné u celé dodávky takového kompletu (kniha, brožura + CD či DVD) uplatnit sníženou sazbu daně.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce