DPH a debilita

21. 8. 2012

Výše sazeb daně z přidané hodnoty a testování duševní méněcennosti Premiér České republiky Petr Nečas uvedl minulý týden v rozhovoru pro Lidové noviny, že ustoupit od zvýšení daně z přidané hodnoty je už na hranici ekonomické a politické debility. Svůj příspěvek píšu 21. srpna a toto datum, spojené s výročím potupné okupace v roce 1968, označené posléze „realistickými a odpovědnými“ tuzemskými normalizátory jako bratrská pomoc, si vždy a nikoliv bez silných emocí připomínám. Připomínám zejména proto, že vojenská intervence a její společenské důsledky zásadním způsobem ovlivnily osudy všech lidí v této zemi.......

Premiér České republiky Petr Nečas uvedl minulý týden v rozhovoru pro Lidové noviny, že ustoupit od zvýšení daně z přidané hodnoty je už na hranici ekonomické a politické debility. Svůj příspěvek píšu 21. srpna a toto datum, spojené s výročím potupné okupace v roce 1968, označené posléze „realistickými a odpovědnými“ tuzemskými normalizátory jako bratrská pomoc, si vždy a nikoliv bez silných emocí připomínám. Připomínám zejména proto, že vojenská intervence a její společenské důsledky zásadním způsobem ovlivnily osudy všech lidí v této zemi. Jsem hluboce přesvědčen, že jako každé nezvládnuté a nevypořádané zlo, je bohužel ovlivňují nadále. Omlouvám se za to, že v dalším textu budu poněkud osobní a připojím svůj vlastní příběh. Několik měsíců po této neblahé události jsem byl v důsledku svého odmítavého a nesouhlasného postoje k okupaci, který jsem zdůvodňoval právními, politickými, ekonomickými a morálními argumenty, označen za pomýlenou osobu žijící v ideologických bludech. Byl to cejch spolehlivě zajišťující pro dlouhé období tzv. normalizace pozici občana druhého řádu s všudypřítomnými omezeními včetně zákazu výkonu práce v příslušném oboru. Obludné i příznačné pro tuto dobu bylo zejména to, že člověk byl ocejchován, aniž by se tehdy politicky mocní arbitři jakkoliv vypořádali a zabývali jeho názory a argumentací. Arogantní politická moc se nesnižovala k diskusi, protože by svoje pozice obhájit nedokázala. Národ se rozdělil na mocné a jejich ochotné přisluhovače odměňované různými výsadami, a bezmocné, tehdejším režimem považované a označované za lid a běžné občany, kteří se do politiky a veřejných záležitostí zásadním způsobem nevměšovali. Ve společenském prostoru zavládla bezduchost a tupost.
Protože jsem kritikem vládou připravovaného zvyšování sazeb daně z přidané hodnoty shledávám na základě výroku pana premiéra Nečase, že jsem téměř debil. Přitom je zdůvodnění mého nesouhlasu prosté – nahlížím, že zvýšení daní povede k růstu cen, útlumu spotřebitelské poptávky, útlumu činností zejména drobného a středního podnikání, bankrotům firem, inflaci, snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky, narušení sociálního smíru apod., ale nepovede k vládou očekávanému zvýšení daňového inkasa a ve všech svých důsledcích není projevem rozpočtové ani jiné odpovědnosti.Vznášené argumenty však jsou – stejně jako dříve - vyřešeny a vypořádány ocejchováním kritika. Poněkud překvapeně si uvědomuji, že normalizátoři, kteří mě označili za individuum žijící v ideologických bludech, mě v podstatě ohodnotili stejně jako současný předseda vlády. Ve svém víceméně ponurém uvažování nemohu nezmínit výrok významného premiérova poradce, který nedávno učinil na adresu protestních aktivit a uskupení, kritizujících směry současného vládnutí, jako je např. organizace ProAlt, když uvedl, že:“tyto organizace a jejich členové představují svými aktivitami přímé bezpečnostní riziko pro Českou republiku. ..Aktivisté těchto organizací nejsou v žádném směru loajálními občany České republiky....Tito lidé by proto neměli být zaměstnáni ve státní správě na jakékoliv pozici.“
Osobně se domnívám, že bezpečnostní riziko představují a ve státní správě by neměli pracovat a peníze daňových poplatníků pobírat a rozdělovat lidé, kteří zavedli a tolerují systém správy veřejných záležitostí založený na neuvěřitelně rozbujelé korupci a diletantismu, systém charakterizovaný potlačováním diskuse a komunikace s občany i odbornou veřejností. Je to systém, který nás svými zhoubnými ekonomickými a morálními důsledky, včetně znovurozdělení národa na mocné a bezmocné, moudré a hloupé, zodpovědné a nespolehlivé, zcela zjevně vrací do neblahých a arogantních normalizačních poměrů.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce