Dětské skupiny

23. 4. 2013

Zřizování tzv. dětských skupin má být výhodné i daňově Součástí programového prohlášení vlády je podpora rozvoje alternativních předškolních zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví proto předložilo vládě návrh zákona o tzv. dětské skupině...

Součástí programového prohlášení vlády je podpora rozvoje alternativních předškolních zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví proto předložilo vládě návrh zákona o tzv. dětské skupině, který upravuje poskytování nové služby - hlídání a péči o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Posláním dětské skupiny bude pravidelná péče o dítě mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí a mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Zřizovatelem dětských skupin mohou být zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky – obec nebo kraj. Péče o dítě má být poskytována nekomerčně – maximální výše dohodnuté finanční úhrady rodičů nesmí být vyšší než zřizovací a provozní náklady.
Návrh zákona stanoví počet dětí na jednu pečující osobu, její odbornou způsobilost, hygienické podmínky provozu, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu, podmínky úhrady za službu atd.
Zákonodárci při formulaci zákona nezapomněli ani na pozitivní motivaci pro zaměstnavatele a rodiče v podobě daňových opatření. Náklady vynaložené zaměstnavatelem na provoz dětské skupiny budou daňově uznatelné a výdělečně činní rodiče budou mít při umístění dítěte v dětské skupině nárok na uplatnění daňové slevy. Předpokládá se, že v důsledku většího zapojení rodičů malých dětí na trhu práce vzroste výběr daní i pojistného.
Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje zaměstnavatele, kteří by chtěli zřídit dětskou skupinu, že mohou využít dotace z Evropského sociálního fondu. Příslušné informace jsou obsaženy v ministerské výzvě z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, která je zveřejněna včetně podmínek dotace a související dokumentace na adrese http://www.esfcr.cz/vyzva-b5
Domnívám se, že daňovému výběru, zaměstnanosti a především výchově dětí, jejíž úroveň zásadně předurčuje budoucí vývoj České republiky, by více prospěla včasná výstavba kvalitních předškolních zařízení financovaná např. z peněz odsunutých do daňových rájů.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce