Daňové zvýhodnění na vyživované děti se zvýší již od května

26. 5. 2016

V souladu s Programovým prohlášením vlády a Koaliční smlouvy uzavřené vládními stranami, dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. 25. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon 125/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů.

 Podle nového znění paragrafu 35c se daňové zvýhodnění na druhé dítě zvýší o 300 Kč měsíčně (3 600 Kč ročně) a zvýhodnění na třetí a každé další dítě vzroste o 600 Kč měsíčně (7 200 Kč ročně).
 Změna se nedotkne daňového zvýhodnění na jedno dítě, které nadále činí 13 404 Kč ročně, roční zvýhodnění na druhé dítě se ze stávajících 15 804 Kč zvýší na 17 004 Kč, třetí a každé další dítě se zvýhodní roční částkou 20 604 Kč oproti dosavadním 17 004 Kč.
 Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti a může ho uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
 Protože výše uvedený zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy od 1. května 2016, vydalo Generální finanční ředitelství již 2. května 2016 sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k postupu při uplatňování daňového zvýhodnění v roce 2016.
 Uvádí v něm, že pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popřípadě v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za stejné zdaňovací období.  
  Slevu na dani z titulu daňového zvýhodnění na vyživované může poplatník uplatnit až do výše vypočtené daňové povinnosti, je-li však jeho nárok na daňové zvýhodnění  za příslušné zdaňovací období vyšší než vypočtená daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem, který může být uplatněn maximálně do výše 60 300 Kč ročně.
Daňový bonus však může uplatnit pouze ekonomicky aktivní poplatník, jehož příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání dosáhne alespoň šestinásobku minimální mzdy.
       

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce