Daňové změny

24. 7. 2012

Jak se změní daně od nového roku? V pátek 13. července vláda ve Sněmovně prosadila změny daňových zákonů, které mají vstoupit v platnost od 1. ledna 2013. Jde o změny, o nichž lze bez nadsázky tvrdit, že se citelně dotknou nejenom našich peněženek. Spolu s klasikem Járou Cimrmanem říkám – ostatně posuďte sami:...


Jak se změní daně od nového roku?

V pátek 13. července vláda ve Sněmovně prosadila změny daňových zákonů, které mají vstoupit v platnost od 1. ledna 2013. Jde o změny, o nichž lze bez nadsázky tvrdit, že se citelně dotknou nejenom našich peněženek. Spolu s klasikem Járou Cimrmanem říkám – ostatně posuďte sami:
- spodní sazba daně z přidané hodnoty se zvýší ze 14% na 15% a její horní sazba z 20% na 21%. Změna sazeb přinese zdražení léků, vody, tepla, plynu, elektřiny, potravin, služeb apod.
- základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč, kterou v současné době mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci, nebudou moci od 1. ledna 2013 uplatnit důchodci pobírající kromě důchodu i jiné příjmy, takže ročně přijdou o téměř 25 000 Kč. Vláda tak proti svým proklamacím daňově trestá píli a pracovitost a současně ruší u této slevy princip daňové rovnosti a zavádí novou výjimku, ačkoliv nerovnostem a daňovým výjimkám vyhlásila nesmiřitelný boj. Toto opatření má platit do roku 2015,
- živnostníci a další podnikající osoby, které využívají tzv. výdajové paušály, nebudou moci od nového roku uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě (13 404 Kč ročně) a slevu na manžela či manželku bez vlastního příjmu (24 840 Kč ročně). Slevy budou moci uplatnit pouze tehdy, jestliže by měli kromě příjmu z podnikání ještě jiný příjem, který by byl vyšší (např. jejich příjem ze zaměstnání by činil 70% jejich celkového daňového základu),
- poplatníci využívající 40%ní výdajový paušál (lékaři, advokáti, auditoři, pojišťovací agenti apod.) a 30%ní výdajový paušál (pronajímatelé u příjmů z nájmu), jej budou moci uplatnit pouze do 2 milionů hrubého příjmu Opatření vztahující se k výdajovým paušálům jsou přijata bez časového omezení,
- zaměstnanci a podnikatelé s ročními příjmy převyšujícími 48 násobek průměrné měsíční mzdy (1 200 000 Kč), zaplatí z příjmů nad tento roční limit 7%ní daňovou přirážku v letech 2013, 2014 a 2015.
- v letech 2013 a 2015 budou zrušeny stropy u odvodů zdravotního pojištění,
- daň z převodu nemovitostí se od ledna 2013 zvýší bez časového omezení ze 3% na 4%
- od ledna 2014 se bude spotřební daň odvádět bez časového omezení i z tzv. tichého vína,
- tzv. zelená nafta se zruší od 1. ledna 2014 bez časového omezení.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce