Daňové zamyšlení

2. 1. 2013

Někteří politici a analytici soudí, že příčinou politických a hospodářských problémů je šíření nelichotivých soudů o úrovni současného vládnutí, projevovaná nedůvěra v lepší příští časy, pesimismus, zkrátka promyšlené a záměrné vytváření tzv. blbé nálady, která se prý následně.....

Někteří politici a analytici soudí, že příčinou politických a hospodářských problémů je šíření nelichotivých soudů o úrovni současného vládnutí, projevovaná nedůvěra v lepší příští časy, pesimismus, zkrátka promyšlené a záměrné vytváření tzv. blbé nálady, která se prý následně v neutěšených reálných situacích nakonec zhmotní. Viníky poklesu reálných mezd, inflace, zvyšování daní, legislativních zmatků, zvyšování státní zadluženosti, rozbujelé korupce a mnohých dalších nešvarů, je pak podle osvědčeného scénáře nutno hledat mezi škarohlídy a rozvraceči, kteří programově a záměrně dobré převracejí v opak.
Protože s ocejchováním rozvraceče poměrů a jeho důsledky mám z dob minulých dlouholeté a nedobré osobní zkušenosti, snažím se nyní v rámci možností, ač to jde čím dál hůře, o konstruktivní vstřícnost a vlídnou naději, abych vládní dílo neustálou kritikou nepokazil. Mohu to doložit i publikovaným textem daňového přání do roku 2010, ve kterém jsem vyjádřil naději a přesvědčení, že budeme mít ve volebních místnostech šťastnou ruku a správnou volbou vytvoříme předpoklady k tomu,
- aby vláda a nově zvolení poslanci a senátoři vytvářeli dobré, srozumitelné a jednoznačné zákony, jejichž platnost by byla delší než několik měsíců či týdnů,
- aby snaha o vyrovnanost státního rozpočtu neutlumila podnikání a poptávku po investicích, zboží a službách,
- aby nám potřebnou energii neodnímalo finančně i psychicky náročné zdolávání zbytečné a nepotřebné administrativy,
- abychom byli schopni předcházet četným chybám a následným škodám i tím, že při tvorbě daňového systému a ve společenském prostředí vůbec budou více respektována a upřednostňována prozíravá hlediska odbornosti před mnohdy pošetilými a arogantními pravicovými či levicovými platformami,
- abychom za nové správce veřejných záležitostí zvolili lidi, kteří budou ochotni a schopni problémy státních financí řešit i jinými způsoby než zvyšováním daní či plošným snižováním mezd policistů, hasičů, krácením výdajů na vědu, mateřské dovolené apod., za situace, kdy dopad všudypřítomné korupce a rozsáhlé privatizace veřejné sféry na státní výdaje se vyjadřuje v řádech desítek miliard korun..
Ostatně posuďte sami nakolik jsem sepsáním a zveřejněním těchto veskrze pozitivních očekávání a přání na sklonku roku 2009 přispěl k jejich reálnému naplnění. Ale ohlašovaný konec světa nenastal a tak není všem dnům konec. K tomu, abychom stvořili lepší příští časy však nestačí pouze pozitivní mysl a dobrá nálada. Hamlet, princ dánský, který byl znechucen dánskou státní hnilobou, se nakonec odhodlal k radikálním činům, aby lživé a pokřivené poměry napravil. Naše oprávněná občanská očekávání dobré správy veřejných záležitostí a následné úsilí o jejich prosazení naštěstí nemusí mít podobu šermířských soubojů. A tak asi nic nezkazíme, když se odpovědně zamyslíme a posoudíme, co je v naší moci udělat, aby bylo lépe, a nezůstaneme jen u zamyšlení. Přinejmenším bychom se měli v časech a místnostech k tomu vymezených dotazovat námi zvolených poslanců a senátorů jak a proč pro ten či onen návrh zákona hlasovali či nehlasovali a o čem by se podle našeho mínění hlasovat mělo.
Všem statečným daňovým poplatníkům přeji v roce 2013 šťastné žití, zdraví, štěstí, spokojenost a jasnou mysl.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce