Daňové úlevy na dani z nabytí nemovitých věcí (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

207credit-card-3536349_1920.jpg

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází k prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro prominutí POKUTY za pozdní podání přiznání a ÚROKŮ spojených s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy na tuto daň.

U přiznání s lhůtou podání v období 31. 3. 2020 – 30. 11. 2020 je prominuta POKUTA za pozdní podání přiznání, bude-li přiznání podáno nejpozději dne 31. 12. 2020. Obdobně jsou prominuty úroky z prodlení i z posečkané daně u částek splatných v období 31. 3. 2020 – 30. 11. 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně či zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 12. 2020.

Tímto doplňujeme naši informaci k dani z nabytí nemovitých věcí z e-servisu č. 888, která je k rozhodnutí ministryně financí uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 .

Poznámka: osud návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí sledujeme a o jeho přijetí či odmítnutí budeme informovat.

E-servis KODAP, č. 924