Daňové souvislosti pořízení a použití ochranných pomůcek

drape-5068123_1920.jpg

Mnozí zaměstnavatelé zajistili pro ochranu svých zaměstnanců před koronavirem a onemocněním COVID-19 roušky, dezinfekce, případně další ochranné pomůcky.
Pořízení ochranných prostředků, které jsou použity v souvislosti s ekonomickou činností (tj. včetně ochrany zaměstnanců), je daňovým nákladem s možností odpočtu DPH na vstupu. Nezáleží přitom, zda ochranné prostředky byly vyrobeny vlastními silami nebo nakoupeny od třetích osob.

Ochranné prostředky, které byly či jsou vyrobeny z vlastních zdrojů a dále distribuovány např. záchranným složkám nebo sociálním službám, jsou darem a související náklady nelze považovat za daňově uznatelné. Lze je však zohlednit jako položku snižující základ daně na základě potvrzení o poskytnutém daru. Po dobu trvání nouzového stavu je bezúplatné dodání ochranných prostředků včetně dodání materiálu pro jejich výrobu osvobozeno od DPH plošným prominutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2020.

E-servis KODAP, č. 907
Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách Kodap v sekci pandemie-informace. Tyto informace připravuje speciální tým zkušených právníků a poradců.