Daňové přiznání lze podat různými způsoby

19. 2. 2015

Kde jsou ty časy kdy existovaly a prakticky se využívaly pouze dva způsoby podání daňového přiznání - daňové přiznání jsme buďto předali přímo finančnímu úřadu nebo jej zaslali poštou.

Jestliže se nám podaří sestavit daňové přiznání za zdaňovací období roku 2014 a vyplnit příslušný formulář, můžeme jeho podání učinit šesti různými způsoby:

- v písemné podobě předložením na podatelně finančního úřadu, nebo
- odesláním vyplněného formuláře včetně příloh poštou, nebo
- datovou zprávou jako přílohu e-mailu odeslaného na adresu elektronické podatelny podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
- datovou zprávou odeslanou prostřednictvím, datové schránky, nebo
- datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
-  podáním učiněným elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu nebo podáním učiněným faxem či jinou přenosovou technikou s tím, že do 5 dnů od jeho doručení  správci daně ověříme   některým z výše uvedených způsobů kvalifikovaného podání jeho správnost a platnost.

Od 1. ledna 2015 ale  daňový řád navíc v § 72 odst. 4 ukládá povinnost  učinit podání daňového přiznání pouze elektronicky  datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky (§71 odst.1) těm daňovým poplatníkům, kteří
- mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
- kteří buďto sami či případně jejich zástupci mají zpřístupněnou datovou schránku.

Pokud by poplatníci dotčení touto povinností elektronickou formu podání daňového přiznání nedodrželi, budou sankcionováni pokutou v minimální výši 2 000 Kč.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce