Daňové odpisy

150dane-j.jpg

U vybraného majetku pořízeného do konce roku 2021 lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy.

Pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 lze využít mimořádné odpisy, které umožňují daňové uplatnění vstupní ceny během 12 nebo 24 měsíců. Odpisovatel však musí být prvním vlastníkem majetku. Nelze je přerušit. Jejich použití je dobrovolné.

Příklad:

Účetní jednotka pořídila v červenci 2021 nový nákladní automobil v hodnotě 2,4 mil. Kč a uvedla ho do užívání koncem července, kdy bylo vozidlo registrováno. Jde o majetek v 2. odpisové skupině podle zákona o daních z příjmů. Účetní odpisy jsou nastaveny na 5 let.

Tabulka uvádí srovnání lineárních a mimořádných odpisů.

Účetní odpisy

Daňové odpisy podle § 30a

Daňové odpisy lineární podle § 31

2021 (5 měsíců)

200 000,00

600 000,00

264 000,00

2022

480 000,00

1 240 000,00

534 000,00

2023

480 000,00

560 000,00

534 000,00

2024

480 000,00

534 000,00

2025

480 000,00

534 000,00

2026

280 000,00

celkem

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

Daňové odpisování je tak významně kratší.

Zdroj: DS