Daňové a jiné souvislosti zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2021

742czech-coins-3718912_1920.jpg

S nástupem roku 2021 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 14.600 Kč na 15.200 Kč (viz naše předchozí informace ). Ruku v ruce s touto změnou jdou i následující změny částek a limitů upravených zákonem o daních z příjmů:

Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. ŠKOLKOVNÉ) může dosáhnout za rok 2021 maximálně 15.200 Kč (pro rok 2020 je limit 14.600 Kč). Nárok na výplatu DAŇOVÉHO BONUSU na dítě vzniká po dosažení příjmů na úrovni 6násobku minimální mzdy. Za rok 2020 to je 87.600 Kč, měsíčně poměrná část příjmů od zaměstnavatele ve výši 7.300 Kč, ale pro rok 2021 je to roční částka ve výši 91.200 Kč, měsíčně od zaměstnavatele 7.600 Kč. Rozhodné jsou pouze příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti.

Spolu s minimální mzdou se zvyšuje i hranice pro osvobození PRAVIDELNĚ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ, která je stanovena ve výši 36násobku minimální mzdy. V roce 2021 bude osvobozen roční důchod do výše 547.200 Kč (tj. měsíční výše důchodu 45.600 Kč). Za rok 2020 je osvobozen důchod do výše 525.600 Kč.

Dále dochází ke změně u ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: osoby bez zdanitelných příjmů (např. studenti nad 26 let) hradí od 1. 1. 2021 pojistné na zdravotní pojištění měsíčně ve výši 2.052 Kč (v roce 2020 činí měsíční platba 1.971 Kč).


E-servis KODAP, č. 970