Daňová statistika za rok 2012

15. 8. 2013

Daňová statistika za rok 2012 aneb kolik jsme zaplatili na jednotlivých daních Informace Generálního finančního ředitelství o činnosti daňové správy České republiky za rok 2012 obsahuje i údaje o vývoji daňových příjmů....

Informace Generálního finančního ředitelství o činnosti daňové správy České republiky za rok 2012 obsahuje i údaje o vývoji daňových příjmů v porovnání s rokem 2011. Z meziročního srovnání výnosů z vybraných daní ve správě finančních úřadů je zřejmé, že v roce 2012 došlo k největšímu růstu inkasa u daně z příjmů právnických osob, které dosáhlo hodnoty 120,5 mld Kč. Meziroční nárůst inkasa ovlivnilo přechodné ekonomické oživení v kalendářním roce 2011 i meziroční pokles vracených přeplatků na dani po vypořádání daňové povinnosti za zdaňovací období započatá v roce 2011.
U daně z přidané hodnoty bylo dosaženo výnosu ve výši 278,2 mld Kč. Proti předchozímu roku došlo k navýšení o 2,8 mld Kč, tzn. o 1%. Příjmem státního rozpočtu je částka 199,7 mld Kč (71,78% celkového inkasa) a z celkové rozpočtem předpokládané částky (221,6mld Kč) je to pouze 90,1%. Jde o nejnižší plnění rozpočtu v oblasti příjmů z daně přidané hodnoty od roku 2008.
K mírnému přírůstku inkasa došlo u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Inkaso daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí za rok 2012 činilo 11,1 mld Kč, což představuje 90,9% rozpočtované částky, ze které se vycházelo při návrhu státního rozpočtu.
Inkaso daně silniční činilo v uplynulém roce 522 mld Kč a bylo to cca 98% rozpočtované částky, ze které se vycházelo při návrhu státního rozpočtu.
Na dani z nemovitostí se vybralo 9,54 mld Kč, což představuje 110,3% rozpočtem předpokládané částky.
Meziroční porovnání výnosů jednotlivých daní zachycuje následující přehled:
%
Daňové inkaso v mld Kč                                          2011                      2012             12/11

Daň z příjmů právnických osob z přiznání           109 312                   120 461            110,2
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání                   2 939                       3 261             111,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  119 373                   119 787             100.3
Daň silniční                                                            5 187                       5 206             100,4
Daň z přidané hodnoty                                       275 188                   278 052              101,0
Daň z nemovitosti                                                   8 568                       9 541              111,4
Daň z převodu nemovitostí                                     7 362                       7 660              104,0
Daň darovací                                                          4 279                       3 368                78,7
Daň dědická                                                                78                            71                 91,0
K 31.12.2012 byly evidovány daňové nedoplatky (kumulativně od r. 1990) ve výši 134,7 mld Kč, což představuje jejich meziroční nárůst 15,9 mld Kč.
Celý text Informace o činnosti daňové správy je dostupný na stránkách Ministerstva financí České republiky (www.mfcr.cz) a je to zajímavé čtení.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce