Daňová statistika za rok 2011

19. 6. 2012

Generální finanční ředitelství zveřejnilo 24. května 2012 informace o činnosti daňové správy České republiky. Zajímavé je meziroční srovnání výnosů jednotlivých daní ve správě finančních úřadů......

Generální finanční ředitelství zveřejnilo 24. května 2012 informace o činnosti daňové správy České republiky. Zajímavé je meziroční srovnání výnosů jednotlivých daní ve správě finančních úřadů. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo u inkasa daně z přidané hodnoty (o 31 992 mil Kč), dále u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (o 7 531 mil. Kč) a u daně darovací (o 4 141 mil Kč), kde k řádovému zvýšení daňového výběru došlo tím, že předmětem darovací daně se v roce 2011 stalo bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů.
K poklesu daňového inkasa naopak došlo u daně z příjmů právnických osob a u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání. Poslední významnější příjem z daně z příjmů fyzických osob byl zaznamenán v roce 2005 ve výši 26 583 mil.Kč. Po zavedení jednotné sazby daně, daňového zvýhodnění na dítě, zrušení minimálního základu daně, zvýšení výdajových paušálů a dalších změnách, kleslo v průběhu 7 let inkaso na této dani téměř o 83% a z hlediska příjmů veřejných rozpočtů se stalo zanedbatelnou položkou. Přestože je výnos daně nízký, pracnost správy daně naopak stoupá.
Daňové inkaso v mld Kč                                                                                                            2010                                                  2011                                          %
11/10
Daň z příjmů právnických osob z přiznání                                                                            114 746                                         109 312                                      95,3
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání                                                                                       7 987                                             2 939                                      36,8
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                                                                  111 842                                         119 373                                    106,7
Daň silniční                                                                                                                                     5 100                                             5 187                                    101,1
Daň z přidané hodnoty                                                                                                             500 446                                         532 438                                    106,4
Daň z nemovitostí                                                                                                                           8 747                                             8 568                                      98,-
Daň z převodu nemovitostí                                                                                                           7 453                                             7 362                                      98,8
Daň darovací 138 4 279 3100.7

K 31.12.2011 byly evidovány daňové nedoplatky (kumulativně od r. 1990) ve výši 118,8 mld Kč, od roku 2007 činil jejich nárůst 17,7 mld Kč. V roce 2011 provedly finanční úřady 47 472 daňových kontrol při nichž bylo doměřeno 6,7 mld Kč.
Informace o činnosti daňové správy je dostupná na stránkách Ministerstva financí České republiky (www.mfcr.cz), má 83 stran a její přečtení vřele doporučuji.