Daňová spravedlnost znovu v režii Ústavního soudu

21. 7. 2016

Zákonná úprava zdaňování důchodů a její vývoj v období od roku 2011 do letošního roku přesvědčivě dokládá neuvěřitelnou míru bezkoncepčnosti a chaotické povahy našeho daňového systému. Toto příkré hodnocení lze doložit následující stručnou rekapitulací situací a dějů.

Počínaje rokem 2011 ekonomicky aktivní důchodci, kteří kromě pravidelně vyplácených důchodů a penzí měli příjmy ze zaměstnání, podnikání či nájmu, museli svůj roční důchod zdanit jako tzv. ostatní příjem pokud součet jejich mzdových příjmů a dílčích základů daně u příjmů z podnikání a nájmu ve zdaňovacím období přesáhl 840 000 korun.
Uplatňování tohoto ustanovení však bylo v letech 2013 a 2014 pozastaveno zřejmě v souvislosti s další formou eskalace daňového ataku vůči důchodcům, která je  postihla citelněji a měla plošný charakter. Vztahovala se na všechny důchodce pobírající jakékoli příjmy podrobené dani z příjmů fyzických osob a spočívala ve zrušení jejich nároku na uplatnění tzv. základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč uplatňovaného od roku 2013.
Ústavní soud však platnost tohoto zjevně diskriminačního ustanovení v červenci a září 2014 zrušil, a to jak pro zdaňovací období 2014, tak i zpětně pro zdaňovací roku 2013. Ministerstvo financí následně zpracovalo metodické pokyny pro vracení neoprávněně vybraných daní od desítek tisíc daňových poplatníků, podávala se dodatečná daňová přiznání, přepočítávaly mzdy atd.
Další dějství této truchlohry psala již nová vláda, když se s chutí přihlásila k dědictví vlády předchozí a pro zdaňovací období roku 2015 v zákoně o daních z příjmů  obnovila platnost od roku 2013 pozastaveného zdaňování důchodů pro poplatníky, jejichž výše specifikované příjmy přesáhnou ve zdaňovacím období 840 000 Kč.
Daňoví poplatníci kromě televizních seriálů financují i seriály daňové. I tentokrát vstoupil do legislativní operety znovu Ústavní soud, který přes deklarovanou nechuť zasahovat do daňové legislativy, na základě ústavní stížnosti 17 senátorů, ve středu 20. července 2016 zrušil i tuto část zákona o daních z příjmů.
Aktuálně platný zákon o daních z příjmů osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob pravidelně vyplácené důchody nebo penze, bez ohledu na jiné příjmy poplatníka, do výše 36 násobku minimální mzdy, což v roce 2016 činí 356 400 korun ročně a v měsíčním průměru pak 29 700 korun. K orientaci o míře velkorysosti daňového osvobození vyplácených důchodů je možno uvést, že v prvním pololetí letošního roku činila průměrná měsíční výše vypláceného starobního důchodu 11 422 korun. Pozoruhodně se vyvíjel i zákonný roční limit pro osvobození důchodů, který oproti letošním 356 400 korunám v roce 2004 činil 144 000 korun. Ve srovnání např. s dvacet let neměněnými hodnotovými limity hmotného majetku (40 000 korun), můžeme i zde vnímat velkorysou pružnost zákonodárců.
Protože se na popsaném legislativním chaosu podílí četné strany a hnutí, bylo by férové, aby se na billboardech, chystaných k senátním a krajským volbám, daňovým poplatníkům za způsobené komplikace, újmy i zmarněné prostředky upřímně omluvily. 


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce