Daňová specifika letních brigád

2. 7. 2015

I přes meteorology avizované příznivé letní počasí budou měsíce červenec, srpen i září pro mnoho studentů obdobím prázdninových brigád. Rekapitulace pravidel, při jejichž uplatnění se z odměn za letní brigády zaplatí nízká případně žádná daň z příjmů, je proto aktuální a užitečná.

Studentům lze doporučit, aby při nástupu do práce u svého prázdninového zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a současně v jeho mzdové účtárně předložili potvrzení o studiu. Zaměstnavateli pak při výpočtu daňových záloh z vyplácených odměn může uplatňovat měsíční slevy na dani z příjmů. Možnost jejich uplatnění je pro způsob zdanění příjmu z prázdninové brigády i výši daně rozhodující. Základní sleva na dani, na kterou má brigádník při podpisu zmíněného prohlášení nárok, činí v jednom měsíci 2 070 Kč a tzv. speciální studentská daňová sleva 335 korun.
Pro brigádníka i jeho zaměstnavatele je výhodné uzavřít na jednorázový a krátkodobý výkon práce dohodu o provedení práce. Tuto dohodu lze využít, jestliže roční rozsah práce poplatníka u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 300 hodin. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a musí vymezovat dobu, na kterou se uzavírá. V případě, že měsíční odměna u dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč, zaměstnavatel ani brigádník nejsou zatíženi odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Využití daňových slev u měsíčního příjmu do 10 000 Kč rovněž zajistí, že brigádník ze své odměny nezaplatí žádnou daň. Při vyšším měsíčním příjmu a zaplacením měsíčních záloh, je možné zajistit vrácení uhrazené zálohy nejlépe podáním daňového přiznání k 1. dubnu příštího roku, ve kterém uplatníme nárok na celoroční daňové slevy - základní roční sleva na poplatníka činí 24 840 Kč a speciální roční studentská sleva 4 020 Kč.

Rekapitulaci uzavírám výzvou k obezřetnosti. Televizní vysílání i denní tisk v souvislosti s prázdninovými brigádami nedávno informovaly o četných případech podvodů spojených s nárokováním odměny za zprostředkování práce. Někteří „zprostředkovatelé“ studentům nabízejí zajištění brigád v tuzemsku i zahraničí a předem od nich za tuto službu požadují a inkasují nemalé odměny, aniž by příslušnou práci zprostředkovali a zajistili. Určitě není dobré přiřadit se k jejich výrazně nespokojeným zákazníkům.

 

Vladimír Opatrný
daňový poradce