Daňová šifra 2012

Vláda v roce 2011 rozhodla o sjednocení daňových sazeb daně z přidané hodnoty a toto rozhodnutí se s účinností od 1. ledna 2013 promítlo do zákona o této dani, který byl přijat v roce 2011......

Vláda v roce 2011 rozhodla o sjednocení daňových sazeb daně z přidané hodnoty a toto rozhodnutí se s účinností od 1. ledna 2013 promítlo do zákona o této dani, který byl přijat v roce 2011. Nynější snížená sazba daně by se podle dosud platné právní úpravy od 1. ledna 2013 ze 14,5% zvýšila na 17,5% a základní sazba by se z 20% snížila rovněž na 17,5%. V průběhu tohoto roku (2012) byl však záměr o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty vládou přehodnocen a pozměněn tak, že od 1. ledna 2013 by se snížená sazba daně z přidané hodnoty měla zvýšit z nynějších 14% na 15% a o jedno procento by se měla rovněž zvýšit základní sazba z 20% na 21%. Leč legislativní proces se zkomplikoval, poslanecká sněmovna zákon obsahující nové sazby daně z přidané hodnoty 15% a 21% nejdříve schválila, posléze neschválila a následně minulý týden opět schválila. Aby však tento zákon od 1. ledna 2013 platil a nevstoupila v platnost jednotná daňová sazba 17,5%, musí být schválen Senátem, což se však nejeví jako pravděpodobné. Po předpokládaném senátním vetu bude zákon v poslanecké sněmovně znovu projednáván ve druhé polovině prosince. Pokud jej sněmovna schválí, musí ho ještě podepsat president republiky a aby nabyl od 1. ledna 2013 účinnosti musí být publikován ve sbírce zákonů. Jestliže se toto všechno nestihne, budeme mít od 1. ledna 2013 jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty 17,5%, ale předpokládá se, že pouze na dva měsíce, protože od března 2013 by se mělo přejít na sazby 15% a 21%.
Zbývá jen dodat, že projednávání zákona bylo odloženo v souvislosti s volebním kongresem strany vládní koalice a že o jeho těsném přijetí rozhodly hlasy dosud nepravomocně odsouzených poslanců. V sobotu u příležitosti výročí 17. listopadu bude ve slavnostních projevech státníků netrpělivě očekávat odpověď na otázku, jak je možné v tomto prostředí podnikat a jaké jsou finanční důsledky této podoby rozpočtové odpovědnosti.