Další zvýšení úrokových sazeb ČNB má dopad do výše úroků za pozdní platby daní

978dane-j.jpg

10.5.22_Bankovní rada ČNB již poněkolikáté v krátké době rozhodla o zvýšení dvoutýdenní repo sazby o 0,75 procentního bodu na aktuální výši 5,75 %. Toto zvýšení se v obecné rovině promítá do mnoha oblastí, a to včetně stanovení výše úroků prodlení za pozdní platby daní, úroků z posečkané částky apod.

V současné době je výše úroku z prodlení ve výši 11,75 % p. a. (tj. 8 procentních bodů + repo sazba), pokud k prodlení došlo či dojde v prvním pololetí roku 2022. V této souvislosti je vhodné upozornit, že při prodlení s platbou v druhém pololetí roku 2022 bude výše úroků z prodlení ve výši 13,75 % p. a. (nedojde-li do 30. 6. 2022 k další změně).

Případná pozdní platba např. daně z příjmů právnických osob za rok 2021 (s termínem úhrady 1.7.2022) může tedy přinést nemalé sankce. Případné posečkání daně nebo rozložení úhrady daně na splátky doporučujeme raději sjednat s předstihem, úrok z posečkané částky je totiž v poloviční výši.

E-servis KODAP, č.1067