Další úprava zákona o evidenci tržeb

Kalendář 2018.jpg

Zákon o evidenci tržeb, vnímaný pod již vžitou zkratkou EET, byl za krátkou dobu své účinnosti několikrát doplňován a pozměňován. A změny, které lze označit jako zásadní, obsahuje i novela zákona o EET, kterou Ministerstvo financí předložilo v polovině března tohoto roku do vnějšího připomínkového řízení.

Nová úprava zákona reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, např. živnostníci a svobodná povolání, zahájí elektronické evidování tržeb společně v jedné vlně, která bude spuštěna tři měsíce po platnosti zákona. Za předpokladu, že by zákon v novém znění platil od prosince 2018, poslední vlna EET odstartuje 1. března 2019.

Pro nejmenší podnikatele Ministerstvo financí v novele  připravilo variantu dalšího off-line režimu evidence tržeb, podle které bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Na konci každého dne pak zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných nebo stornovaných účtenek a každý měsíc pak takto vyplněný formulář zašle na finanční úřad. Evidenci tržeb v tomto režimu bude moci provádět podnikatel, který splní následující podmínky:

Zákon v navrhovaném novém znění zakotvuje i výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry a vrací povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jeho součástí není rodné číslo poplatníka. 

Za situace, kdy z republiky bez zdanění každoročně odcházejí stovky miliard korun formou nezdaněných dividend, podílů na zisku, transferů do daňových rájů, optimalizačních praktik nadnárodních korporací apod., nelze na tato nová „revoluční“ opatření Ministerstva financí směřující ke zlepšení výběru daní a narovnání hospodářského prostředí, nahlížet bez značné dávky hořkosti, smutku i údivu.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce