Další snížení sazeb DPH (protikrizový daňový balíček)

234gui-2311261_1280.png

Tzv. protikrizový daňový balíček prošel legislativním procesem. Jeho součástí je mimo jiné i snížení sazby daně z přidané hodnoty z 15 % na 10 % u některých vybraných služeb. Jedná se o:

- ubytovací služby;
- vstupné na filmová a divadelní představení, na koncerty, do muzeí, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení;
- vstupné do cirkusů a zábavních parků;
- vstupné do zoologických a botanických zahrad, do přírodních rezervací a národních parků;
- vstupné na sportovní události, vstupné na sportoviště (krytá i nekrytá) ke sportovním činnostem, jízdné na vlecích a
- služby související s provozem rekreačních parků a pláží, služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Zákon vejde v účinnost po podpisu prezidentem den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Teprve tímto dnem může být druhá snížená sazba daně u zmíněných služeb používána.  

E-servis KODAP, č. 928