Česká republika je zemí daňových změn

opa-na-web_galerie-980.jpg

V kresleném vtipu Vladimíra Renčína je zahraniční návštěvník přijíždějící do České republiky velkým nápisem na hraničním přechodu informován, že vjíždí do země daňových změn. V souvislosti s připravovaným zrušením zákona o daních z příjmů to výmluvně dokládají skutečnosti sdělené ministryní financí v demisi Schillerovou ve stati obhajující záměr ministerstva financí tento zákon dále neupravovat, nýbrž úplně zrušit a nahradit srozumitelnější, stabilnější a jednodušší verzí.
Paní ministryně uvádí, že zákon o daních z příjmů byl za dobu své existence více než 150krát novelizován a pro jednotlivá ustanovení a výjimky už dávno došla písmena v abecedě. Protože do jeho znění zasahují i změny ostatních zákonů, mění se z titulu návaznosti na jiné předpisy někdy až 12krát ročně! Náklady na jeho neustálé novelizování a udržování při životě tak zřejmě převyšují náklady na jeho zrušení a přijetí zákona zbrusu nového, který by měl v dlouhodobém horizontu usnadnit život občanům i úřadům.
Vstupní náklady na každou legislativní změnu jsou, jak paní ministryně správně připomíná, opravdu značné. Zbývá dodat, že jejich největší břemeno nesou na svých zmučených bedrech daňoví poplatníci, živnostníci, ekonomové, účetní, kteří v souvislosti se šíleným stavem a úrovní naší legislativy přicházejí nejenom o finanční prostředky, vzácný čas a energii, nýbrž i o majetkovou a právní jistotu, sebevědomí a pocit uspokojení z odpovědně a svědomitě vykonávané práce.
Nezbývá než dát za pravdu závěrům obsažených v zahraničních hodnoceních České republiky, které za hlavní příčinou a zdroj jejích problémů považují špatné vládnutí.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce