Bezsankční odklad platby silniční daně

road-259815_1280.jpg

Ministerstvo financí v souvislosti s COVID-19 zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 rozhodnutí o dalších daňových úlevách, tentokrát na silniční dani.

Zálohy na silniční daň splatné 15.4.2020 a 15.7.7.2020 lze uhradit se zpožděním. Dojde-li k úhradě nejpozději dne 15.10.2020,promíjí se úrok z prodlení a případně i úrok z posečkané částky. 

Upozorňujeme, že i nadále lze v souvislosti s opatřeními ke COVID-19 požádat správce daně o stanovení zálohy na silniční daň jinak, popř. lze požádat o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.


E-servis KODAP, č. 891