20.4.20_Posečkání s placením daně ze závislé činnosti a srážkové daně

tax-468440_1280.jpg

Generální finanční ředitelství vydalo nový metodický pokyn, kterým umožnilo povolit dříve zapovězené posečkání (splátkování) záloh daně ze závislé činnosti, srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně.

Na základě tohoto nového pokynu lze posečkat s úhradou či povolit úhradu ve splátkách záloh na daň ze závislé činnosti či daně srážkové ze závislé činnosti i srážkové daně. Povolit lze posečkání povinností splatných v období od 20. 3. 2020 až do 31. 8. 2020. Posečkání je však možné povolit nejdéle do 30. 9. 2020.

Umožnění uvedeného posečkání vychází ze skutečnosti, že v souvislosti s onemocněním COVID-19 a jeho důsledky je třeba pomoci zaměstnavatelům a plátcům srážkové daně řešit komplikovanou finanční situaci. Žádosti o posečkání je však nutné podávat za každý měsíc a každou splatnou povinnost zvlášť. V žádosti je třeba uvést důvody pro posečkání a tyto důvody i doložit. Dopad mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 lze prokázat např. dopadem karanténních opatření, stornovaných dodávek, výpadky výroby či zákazy prodeje.

Žádosti o posečkání s placením podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků.

E-servis KODAP, č. 904