Zpracování odpadních vod - informační cesta pro české odborníky

17. 10. 2014

Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se Společností na podporu hospodářství Saska, s.r.o. pořádá v termínu od 10. do 12. listopadu 2014 informační cestu pro české odborníky do Německa na téma „Zpracování odpadních vod“.

 

Termín:
10. - 12. listopadu 2014
Cíl cesty:
návštěva německých firem a institucí, které nabízí inovativní řešení, technologie
a zařízení pro čerpání, úpravu a další zpracování odpadních vod
Určeno pro:
-      poradenské, plánovací a inženýrské kanceláře se zaměřením na zpracování a úpravu odpadních vod
-      představitele veřejné správy, výzkumných a vědeckých institucí, odborných svazů
-      zástupce odborných velkoobchodů a dodavatelů
-      provozovatele čistíren odpadních vod a městských sítí
Tlumočení:
po celou dobu zájezdu bude tlumočení zajištěno
UZÁVĚRKA
PŘIHLÁŠEK:
 
pátek, 24. října 2014