Zdaňování výdělku z letních brigád

10. 7. 2014

Léto je pro mnoho studentů obdobím prázdninových brigád. Proto ani letos nebude na škodu zrekapitulovat a připomenout si pravidla při jejichž uplatnění se z odměn za letní brigády zaplatí nízká a nejlépe vůbec žádná daň z příjmů.

Studentům bych doporučoval, aby při nástupu do práce u svého prázdninového zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a současně v jeho mzdové účtárně předložili  potvrzení o studiu. Pokud brigádník tyto úkony zvládne, umožní  zaměstnavateli, aby při výpočtu daňových záloh  vyplácených z odměn za jeho práci uplatňoval měsíční slevy na dani. Možnost jejich uplatnění je totiž pro způsob zdanění příjmu a výši daně rozhodující. Základní sleva na dani činí v jednom měsíci 2 070 Kč a  tzv. speciální studentská sleva  335 korun. Pro brigádníka i jeho zaměstnavatele je výhodné uzavřít na jednorázový a krátkodobý výkon práce  dohodu o provedení práce. Tuto dohodu lze využít jestliže roční rozsah práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne  300 hodin. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a musí vymezovat dobu, na kterou se uzavírá. V případě, že měsíční odměna u dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč, zaměstnavatel ani brigádník nejsou zatíženi odvody sociálního a zdravotního pojištění. 
Využití daňových slev u měsíčního příjmu do 10 000 Kč rovněž zajistí, že brigádník ze své odměny nezaplatí žádnou daň. Při dosažení vysokého  měsíčního  příjmu s placením měsíčních záloh, je možné zajistit vrácení  sražené daňové zálohy nejlépe podáním daňového přiznání k 1. dubnu příštího roku. V něm je možné uplatnit nárok na celoroční daňové slevy. Základní sleva na dani činí za celý rok 24 840 Kč a speciální studentská sleva 4 020 Kč.
 

Vladimír Opatrný
daňový poradce