Zdaňování příjmů z letních brigád

7. 7. 2016

I při sjednávání výkonu krátkodobých či sezónních prací, pro které se vžil pojem brigáda, je ze strany zaměstnavatelů i pracovníků nezbytné dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce.

Nejvýhodnější a v praxi nejvíce uplatňovanou formou pracovněprávního vztahu na jednorázový a krátkodobý výkon práce je pro brigádníka i jeho zaměstnavatele bezesporu dohoda o provedení práce. Může být sjednána v případě, že roční rozsah práce poplatníka u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 300 hodin. Paragraf 77 zákoníku práce stanoví povinnost uzavřít dohodu o provedení práce písemně a jedno její vyhotovení předat brigádníkovi. Dohoda by kromě jiného měla vymezovat i dobu, na kterou se uzavírá.
Upozorňuji na tuto povinnost zejména proto, že v průběhu letošní prázdninové sezóny má dojít ke zvýšení rozsahu kontrolní činnosti zaměřené na tzv. práci na černo, tedy na výkon práce bez sjednání příslušného pracovněprávního vztahu. Podle ustanovení paragrafů 136 a 140 zákona o zaměstnanosti může kontrolní orgán, pokud mu nebude při kontrole v místě pracoviště předložena písemná pracovní smlouva nebo dohoda o výkonu práce mimo pracovní poměr s příslušným pracovníkem nebo jejich kopie, uložit vysokou finanční sankci.
Dohoda o provedení práce je oblíbená i proto, že v případě měsíční odměny nepřevyšující 10 000 Kč, nejsou zaměstnavatel ani brigádník zatíženi odvody sociálního a zdravotního pojištění. 
  Pro brigádníky studenty je výhodné, když svému prázdninovému zaměstnavateli předloží potvrzení o studiu a podepíší tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Využití zákonných  daňových slev u měsíčního příjmu do 10 000 Kč pak zajistí, že brigádník z odměny za svou práci nezaplatí žádnou daň. 
Při vyšším měsíčním příjmu a zaplacením měsíčních daňových záloh, je možné dosáhnout jejich vrácení nejlépe podáním daňového přiznání k 1. dubnu příštího roku, ve kterém lze uplatnit nárok na celoroční daňové slevy - základní roční slevu na poplatníka 24 840 Kč i speciální roční studentskou slevu ve výši 4 020 Kč.
  
             Vladimír Opatrný
             daňový poradce