Zářijové vydání časopisu Komora.cz

29. 9. 2014

Přinášíme Vám elektronickou verzi zářijového vydání časopisu Komora.cz. Pro zájemce máme k dispozici omezený počet výtisků v sídle OHK v Jablonci nad Nisou, v Jiráskově ul. 9, v budově Eurocentra.

Po letní pauze je pro vás opět v plné síle - tedy s množstvím aktuálních informací a zajímavých rozhovorů - připraven měsíčník Komora.cz. Jeho hlavním tématem jsou inovace, věda a výzkum, v rozhovoru s ministrem průmyslu obchodu Janem Mládkem pak najdete důležité informace o nových možnostech čerpání evropských dotací. Aktuální situaci ve vztazích s Ruskou federací obsáhle komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle nějž krátkodobá řešení v podobě hospodářských sankcí nepřinášejí kýžený užitek.

V prestižní anketě na téma Co přináší výzkum podnikatelům a co podnikatelé výzkumu se nad potenciálem i rezervami této ne vždy snadné symbiózy zamýšlejí Michal Štefl, viceprezident HK ČR, Pavel Bartoš, gestor sekce věda, výzkum, inovace při HK ČR, Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR a další. O potřebě připravit podnikům komfortní výzkumný prostor hovoří Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Ostře sledovaný seriál o Novém občanském zákoníku pokračuje již osmou částí věnovanou akciovým společnostem a všem významným změnám, k nimž v souladu s novou úpravou dochází. V souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích HK ČR provedla reprezentativní průzkum, podle něhož dvě pětiny korporací nestihly provést povinné změny listin. Krátkou lhůtu pro přizpůsobení základních listin obchodních společností novému zákonu, která uplynula 30. června, HK ČR opakovaně kritizuje.

Zářijové vydání měsíčníku Komora.cz přináší také množství informací z komorové sítě, odpovídá na vaše dotazy a upozorňuje na zajímavé projekty i perspektivní exportní příležitosti.

Listovací verzi časopisu naleznete zde.

Zdroj: www.komora.cz