Za co firmám hrozí trest a naopak

10. 10. 2014

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob taxativně jmenuje 78 trestných činů, za které lze firmy stíhat.

Vládou schválená novela tento princip obrací. Stíhat by podle ní mělo jít firmy za všechny trestné činy až na ty, kterou jsou vyjmenovány.
Nově tak firmy půjde stíhat například za – porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, týrání zvířat, poškozování spotřebitele, ale i za vraždu, loupež či ublížení na zdraví.
Naopak to nepůjde za následující delikty – čtyři trestné činy proti těhotenství ženy (třeba navádění k potratu), 17 vojenských trestných činů (třeba zběhnutí), šest trestných činů proti branné povinnosti a dalších 21 trestných činů – například vražda novorozeného dítěte matkou, pomluva, účast na sebevraždě, soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, opuštění dítěte, ohrožení pod vlivem návykové látky, vlastizrada (ovšem za vyzvědačství či rozvracení republiky by firmám díky zásahu Bezpečnostní informační služby a Národního bezpečnostního úřadu trest hrozit měl), opilství.

Zdroj: BusinessInfo.cz