Využijte inovační vouchery Libereckého kraje

3. 5. 2016

Od 2.5.2016 do 15.6.2016 je otevřena výzva Libereckého kraje k podávání návrhů projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi působícími v České republice.

Cílem je podpořit inovační aktivity firem prostřednictvím realizace menších společných projektů firem s výzkumníky, kde firma definuje téma, které potřebuje ve svém podnikání řešit a poskytovatel znalostí, výzkumník či tým výzkumníků, poskytne řešení – například návrh projektové dokumentace prototypu, funkčního vzorku, vývoj softwarové aplikace, ověření parametrů či funkčnosti v laboratorních podmínkách, matematické modelování, apod,  Cílem je uplatnit co nejvíce znalostí na trhu a posílit konkurenceschopnost firem.
Inovační voucher pomůže firmě soustředit se na podnikání a získat pro svůj další rozvoj znalosti, které nemůže zajistit vlastními silami.
Celkový finanční objem určený pro inovační vouchery činí 1.900.000 Kč. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 2.5.2016 do 15.6.2016.
Minimální výše voucheru:  50 000,-Kč
Maximální výše voucheru:  200 000,-Kč
Maximální výše dotace ze způsobilých výdajů projektu: 70%


Podrobné informace o programu naleznete na webových stránkách http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program.


S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Evu Benešovou (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Ivanu Ptáčkovou (tel. 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz