Výběr daní z příjmů se zvýšil

4. 8. 2016

Generální finanční ředitelství tradičně zpracovalo a zveřejnilo obsáhlou Informaci o činnosti daňové správy České republiky za předchozí rok, z jejíhož textu a četných statistických přehledů můžeme čerpat informace o vývoji daňových příjmů i o dalších skutečnostech souvisejících s daňovým řízením v roce 2015.

Následující tabulka umožňuje srovnání výběru jednotlivých daní z příjmů od roku 2011 - hodnoty daňového inkasa jsou uváděny v miliardách korun:

                                                                    2015        2014           2013           2012         2011           
daň z příjmů právnických osob                   138 140    123 179      113 052      120 461    109 342   
daň z příjmů fyz. osob - z přiznání               2 498       1 128          2 680          3 261        2 999        
daň z příjmů FO ZČ - zaměstnanci             136 125    130 867      126 134      119 787    119 373  
daň vybíraná srážkou                                 25 099      24 029        20 488       20 781      19 848

         I v roce 2015 pokračoval vzestupný trend inkasa daně z příjmů právnických osob a její výběr oproti roku 2014 meziročně vzrostl o 12,1 %, což je druhý nejlepší výsledek od roku 1993. Nejvíce se na této dani vybralo v roce 2008, ve kterém korporace poslaly ze svého zisku do státní pokladny daň ve výši 173,6 mld. Kč. Kromě jiných vlivů výtěžnost korporátní daně bezpochyby ovlivňuje i postupně snižování její sazby, která ještě v roce 2007 činila 24%, ale v následujících letech postupně klesala až na současných 19%.
U daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (poplatníci mající příjem ze živností, nájmů apod.), se podařilo zastavit sestupný trend a oproti roku 2014 její inkaso vzrostlo o 1 370 mil. korun na 2 498 mil. korun. Zdůvodňování příčin neuvěřitelného poklesu jejího výběru – ještě před deseti lety se na této dani vybralo 27 miliard korun, tedy desetinásobek loňské hodnoty -  bychom ale neměli redukovat na konstatování, že se oproti časům nedávno minulým v takové míře úspěšněji a více krade a šidí.  
Údaje z tabulky dále přesvědčivě dokládají, že stálý vzestupný trend inkasa vykazuje ve skupině daní z příjmů pouze daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která se odvádí ze zaměstnaneckých mezd. Její výběr se oproti roku 2014 meziročně zvýšil o 4 procenta. Základem této daně však nadále zůstává tzv. superhrub mzda, přestože Ministerstvo financí již v roce 2011 tento postup zdaňování mezd označilo za diskriminační, protože na rozdíl od jiných příjmů jsou mzdy ve skutečnosti zdaňovány nikoliv sazbou 15%, nýbrž sazbou ve výši 22%. Na zrušení superhrubé mzdy se dohodla stávající vládní koalice, nicméně přes zjevné škody související s její aplikací, zneuznání obecně respektovaných principů daňové politiky i principů zdravého rozumu, zůstává tento bizarní konstrukt nadále součástí zákona o daních z příjmů.  


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce