Vláda se zamýšlí nad odlivem kapitálu do zahraničí

17. 11. 2016

Odbor analýz a informací vlády České republiky zkoumal důsledky vážného ekonomického problému České republiky, kterým bezpochyby je enormní odliv v tuzemsku vyprodukovaných zisků do zahraničí.

Zahraniční firmy působící v České republice většinu svých zisků zasílají svým mateřským firmám a dosažený zisk v přiměřené míře nepromítají ani do vyšších mezd, ani do nových investic.
Z vypracovaného analytického materiálu vyplývá, že odliv kapitálu z České republiky je dvakrát a v některých případech až čtyřikrát vyšší, než by odpovídalo obvyklým ekonomickým standardům Evropské unie, nejvýraznější odliv je např. ve vodárenství a energetice. Nikterak povzbuzující není ani naše pozice v mezinárodním srovnání – v dokumentu se uvádí, že Česká republika má třetí nejvyšší deficit výnosů přímých zahraničních investic, který v poměru k HDP činí 7,7 procenta. 
Česká republika je pro zahraniční investory požehnáním i několikanásobnou ziskovostí, která oproti evropskému pětiprocentnímu průměru dosahuje dvaceti procent.  Není divu, že za těchto podmínek zahraniční sektor v České ekonomice výrazně expanduje – od roku 2005 se objem jeho aktiv v tuzemsku zvýšil 7x, zatímco objem aktiv v domácím vlastnictví v tomto období žádný růst nezaznamenal a zůstal na stejné úrovni. Zahraniční investice přitom nepřispívají k potřebné modernizaci technologií ve větší míře než investice českých firem.
K nízké úrovni tuzemských mezd se váže i související inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti a úroveň pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které by v případě stagnace nízké ceny tuzemské práce nezajišťovaly potřebné zdroje na pokrytí předpokládaného nárůstu výdajů v sociální oblasti a zdravotnictví.
Nastupující éra čtvrté průmyslové revoluce v podobě digitalizace, nových informačních technologií a robotizace si vyžádá značné prostředky na modernizaci průmyslu, k jejichž tvorbě masívní odliv kapitálu nepřispívá.
Podle závěrů vládního analytického materiálu je nutné těmto četným rizikům a jejich důsledkům čelit vytvořením udržitelného hospodářského modelu, který by snížil míru závislosti české ekonomiky na přílivu zahraničních investic. K nástrojům, které je možné k dosažení této žádoucí změny využít, patří např. omezení daňové optimalizace, zavedení sektorových daní, účinnější regulace některých odvětví, zvýšení mezd a podpora tuzemského malého a středního podnikání.

      
      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce