Vláda odmítla zaměstnavatelům pomoci a snížit jim odvody. A ještě je bude penalizovat za odklad plateb?

people-4009327_1280.png

TZ, 7.5.2020_Vláda navrhuje odklad splatnosti tří měsíčních plateb splatných v červnu, červenci a srpnu. Dobrou zprávou je, že zaměstnavatelé o záměru odložit platbu odvodu nebudou muset informovat okresní správu sociálního zabezpečení. Odložené částky musí být zaplaceny do 20. října (škoda, že neprošel původní návrh MPSV 20. listopadu). Ovšem tato úleva nebude zadarmo – zaměstnavatel bude za dobu odkladu platit penále. 

V této situaci považuji za absurdní, aby stát od zaměstnavatelů místo pomoci vybíral za odklad pojistného na sociální zabezpečení ještě nějaké penále. Od začátku této krize vládě sdělujeme, že reálnou pomocí podnikatelům a krokem k ochraně pracovních míst je ne odložit, ale aspoň částečně prominout pojistné na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem, a to minimálně do podzimu 2020. Odložení plateb není řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Je navíc naprosto iluzorní myslet si, že podnikatelé budou schopni po uvolnění opatření vydělávat více než doposud, aby byli schopni doplatit dlužné částky. 

Součástí původního návrhu z dílny MPSV bylo i snížení odvodu sociálního pojistného na jednu pětinu jeho standardní výše. O alespoň částečném promíjení pojistných odvodů v Hospodářské komoře hovoříme od samého počátku. Bez ohledu na možné dílčí výhrady (ty by se daly jistě ošetřit) se ministerský návrh ubíral správným směrem, bohužel však nepřežil schůzi vlády, což považuji za obrovskou chybu. 

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky