Velikonoční workshop a plechové pohádky v hotelu Rehavital