Veletrh práce ve Zhořelci

21. 9. 2015

Zveme Vás k účasti na největším přeshraničním veletrhu pracovních příležitostí, který se bude již podeváté konat ve Zhořelci a to v úterý dne 6.10.2015.

Cílem je poskytnout všem, kteří mají zájem o zaměstnání nebo zahájení podnikání v příhraničním regionu, informace o životních, pracovních a podnikatelských podmínkách v ČR, Německu a Polsku a zaměstnavatelů umožnit uskutečnění náboru pracovníků a prezentaci profilu vlastní firmy.

Na burze práce se budou prezentovat desítky vystavovatelů s nabídkou stovek pracovních míst u společností z Německa, České republiky a Polska. Akce je vhodná především pro zaměstnavatele, kteří si přejí zaměstnat pracovníky ze zahraničí. K účasti jsou zváni i všichni zájemci, kteří hledají práci nebo chtějí své stávající zaměstnání změnit. Z jazykové bariéry nemusíte mít strach, k dispozici budou tlumočníci. Získáte také informace o nových nástrojích politiky zaměstnanosti a trhu práce ve všech třech příhraničních zemích.

Akce je pořádána úřadem práce v Dolnoslezském vojvodství v rámci aktivit partnerství Eures-TriRegio v polsko-česko-německém příhraničí.

Koná se v krytém prostoru Obecního domu kultury (ul. Parkowa 1) od 10 – 14h. Da haly je vhodné mít teplé oblečení.

Více informací o veletrhu a práci v zahraničí lze nalézt na www.eures.dwup.pl. Plakát k akci přikládáme. Pokud se budete chtít zúčastnit, pište prosím na info@ohkjablonec.cz, k dispozici stánek, jazyková podpora, občerstvení. Účastník hradí pouze výdaje na dopravu. V případě, že se chcete na veletrhu prezentovat, ale z jakýchkoli důvodů nemůžete přijet osobně, je tu možnost prezentovat se zprostředkovaně na stánku Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.

Na setkání s Vámi se těší

Kolektiv OHK v Jablonci nad Nisou