Úvěr COVID - finanční pomoc pro podnikatele zasažené koronavirem

corona-4937347_1280.jpg

Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila program k provoznímu financování živnostníků, malých a středních podniků, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku šíření koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Na základě podané žádosti mohou podnikatelé získat bezúročný úvěr až ve výši 15 milionů Kč na krytí provozních nákladů jako jsou mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál nebo drobný majetek. Splatnost úvěru je až 2 roky s možným odkladem splátek až na 12 měsíců.


E-servis KODAP č. 870