Usnesení 31. sněmu Hospodářské komory České republiky

index.png

Praha • 23. 05. 2019 • Delegáti 31. sněmu Hospodářské komory České republiky konaného dnes v Aquapalace Hotel Prague přijali následující usnesení:


1. Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila politicky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již naráží na udržení konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb.

2. Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby poskytnutí pátého týdnu placené dovolené nechala na kolektivním vyjednávání a jako možnou formu benefitů, kterou řada zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala populistickému tlaku levicových stran na jeho uzákonění, protože takový krok poškodí především menší podniky a celou českou ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.

3. Vyzýváme Vládu České republiky, aby urychleně schválila navýšení kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé řešení akutního nedostatku pracovníků v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu k systémovému řešení otázek zaměstnanosti efektivními opatřeními.

4. Oceňujeme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj, že zapojili Hospodářskou komoru ČR do odborné diskuse nad rekodifikací nového stavebního práva a vyzývá vládu, aby urychleně schválila věcný záměr stavebního zákona a předložila paragrafové znění do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak aby mohla být projednána ještě v tomto volebním období.

5. Oceňujeme ministryni financí, že připravila legislativní návrh paušální daně pro podnikatele, jejíž koncept podpořil 28. sněm Hospodářské komory České republiky, apeluje na ministerstvo financí, aby definitivní návrh byl administrativně efektivní a daňově atraktivní pro malé podnikatele.

6. Oceňujeme, že se Hospodářská komora ČR podařilo vytvořit a zahájit provoz Právního elektronického systému pro podnikatele a vyzývá Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby podpořily takové legislativní kroky, které umožní státu zajistit přehledně členěný dálkový přístup každého podnikatele k seznamu povinností, které po něm aktuálně vyžaduje.

7. Vyzýváme Vládu České republiky k urychlenému řešení otázky vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a pracovního trhu, a to v celé soustavě vzdělávání, a to zejména primárního a odborného vzdělávání.