Usnadnění podání žádosti COVID II u ČMZRB

618taxes-740202_1280.jpg

V souvislosti s ohlášeným spuštěním příjmu žádostí o záruku (2. 4. 2020 v 8:00 hod.) v programu COVID II Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vám zasíláme informaci o spuštění on-line nástroje pro usnadnění podání žádosti. On-line nástroj byl vyvinut v partnerství právní firmy Frank Bold a IT firmy Legal Systems. Bude dostupný v rámci on-line právní podpory Frank Bold, která poskytuje bezplatné poradenství v souvislosti s pandemií COVID19. On-line formulář provede zájemce o podání žádosti o záruku v programu COVID II, a předpřipraví mu potřebné formuláře pro úspěšné podání žádosti do programu. Žadatel však bude muset následně ještě některé údaje doplnit sám, a i podání si bude zajišťovat sám.