Trendy online marketingu 2019 - seminář OHK 7.12.2018

Seminář z cyklu Trendy online marketingu, předchozí ročník.JPG

Do pondělí 3. prosince 2018 se můžete přihlašovat na další díl diskusního fóra Marketing, s názvem Trendy online marketingu 2019 - Webová prezentace přátelská mobilním zařízením. Specialista na internetový marketing Vít Reisiegel představí soubor aktuálních nezbytností pro podporu podnikání v online prostoru s akcentem na Mobile First Indexing. Oblíbený seminář se ve své praktické části znovu zaměří na praktické tipy a ukázky na konkrétních prezentacích účastníků - pokud chcete být aktivní součástí semináře, napište nám v přihlášce, že si přejete, aby si přednášející připravil náměty a doporučení pro optimalizaci Vašeho webu.


Trendy online marketingu pátek 7.12.2018 ČJ

Trendy w marketingu online pátek 7.12.2018 Język polski 

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.