Tiskové zprávy HK ČR - duben 2015

30. 4. 2015

V přílohách přinášíme tiskové zprávy HK ČR, týkající se připomínkování zákonů.