Tisková zpráva Ministr průmyslu a náměstkyně ministra školství podpořili podnikatele LK

16. 10. 2012

Liberec, dne 8. října 2012 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová se v pondělí 8. října 2012 setkali s podnikateli Libereckého kraje v areálu Technické univerzity v Liberci....

Tisková zpráva:
Ministr průmyslu a náměstkyně ministra školství podpořili podnikatele Libereckého kraje

Liberec, dne 8. října 2012
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová se v pondělí 8. října 2012 setkali s podnikateli Libereckého kraje v areálu Technické univerzity v Liberci. Akce proběhla při příležitosti otevření univerzitního Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.
„Osobně považuji tuto univerzitu za velmi dobrý příklad systematické péče o výchovu mladých techniků v moderních a progresivních postupech a technologiích. To výrazně přispívá k popularizaci technického vzdělávání a technických oborů. Díky tomu, a také díky spolupráci s podobně zaměřenými subjekty, má univerzita nemalý podíl na růstu mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky“, uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
„Kvalitní podnikatelské prostředí může vzejít pouze z dobře nastaveného vzdělávacího systému. V Libereckém kraji je v současnosti kolem 12 % čerstvých absolventů bez práce, což poukazuje na to, že vztah podnikatelské sféry a školství není ideální. Musíme klást důraz na požadavky pracovního trhu a podporovat především obory, o které je zájem,“ řekla náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová.
Setkání uspořádala Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Liberec a Svazem průmyslu a dopravy ČR s cílem přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí, spolupráci škol a podniků a podpořit technické vzdělávání v Libereckém kraji. Na programu byla prohlídka nových univerzitních prostor, diskuze ministra průmyslu a náměstkyně ministra školství s podnikateli a beseda se studenty.
Rektor Technické univerzity prof. Zdeněk Kůs seznámil ministra s grantovou aktivitou univerzity a 
spoluprácí s podniky v oblasti smluvního výzkumu.
„Univerzita má velký zájem spolupracovat s podniky, které se zaměřují na inovaci svých produktů a technologií, a to zejména v oblasti nanotechnologií, nanovláken, sanačních technologií či pokročilého strojírenství. Zároveň disponuje i dostatečnými kapacitami na to, aby se stala dodavatelem služeb pro řešení těchto inovačních záměrů,“ prohlásil prof. Zdeněk Kůs.
Zástupci Krajské hospodářské komory v Liberci seznámili ministra průmyslu se svými názory na aktuální problémy podnikatelského prostředí v České republice a Libereckém kraji i s vlastními konkrétními náměty na jeho zlepšování.
„Diskutovali jsme například o podpoře exportu, zaměření vzdělávací soustavy, podpoře vědy a výzkumu, přehlednosti a stabilitě legislativního prostředí, možnostech právní úpravy činnosti hospodářské komory, daňové reformě a dalších oblastech souvisejících s podnikáním,“ prozradil předseda Krajské hospodářské komory Liberec Vladimír Opatrný.
Svaz průmyslu a dopravy ČR díky setkání upevnil vztahy s ministerstvy průmyslu a školství. „Nejdiskutovanějšími tématy jsou učňovské školství a střední odborné školství se základním cílem posílit technickou vzdělanost nové generace. Dalším důležitým tématem je proexportní politika České republiky, její cíle a implementační kroky," sdělil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavel Juříček.
V případě dotazů kontaktujte:
info@ohkliberec.cz