T-PROFI - Talenty pro firmy, krajské kolo soutěže v LK

T-profi 2017.JPG

Krajské kolo odborné soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku, prověřit šikovnost a dovednosti žáků a studentů a vyzkoušet si práci v týmu.

Termín krajského kola soutěže je stanoven na úterý 6. března 2018. Akce se koná v Liberci, v SŠ a MŠ na Bojišti 15.
Program:

             8:00 - 9:00   Registrace účastníků
             9:00 - 9:15   Zahájení akce
             9:15 - 9:30   Instruktáž vedoucích týmů
             9:30 - 12:30  Vlastní průběh soutěže (seznámení s montážním návodem, výběr součástek, montáž)
            12:30 - 13:00 Ověřování funkčnosti sestavy před zkušebním komisařem a porotou
            13:00 - 14:00 Hodnocení poroty
            14:00 - 15:00 Vyhlášení výsledků

Soutěže se zúčastní 5 týmů z celého Libereckého kraje.

Vítěz této krajské soutěže postoupí do celostátního kola, které proběhne 19. dubna 2018 v Praze.

Přihlášeným týmům přejeme mnoho úspěchů.