Švihlíková: Nedělejme si hlavu s dluhy, jsme ve válečném stavu

248IŠ.png

25.3.2020_Podle ekonomky Ilony Švihlíkové zažijeme ekonomický náraz podobný válečnému stavu. Vlády by proto neměly hledět na dluhy a měly by pomoci hlavně zaměstnancům a živnostníkům.

S významnou českou ekonomkou Ilonou Švihlíkovou jste se mohli setkat na několika diskusních večerech s podnikateli v Jablonci nad Nisou.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod. Má doktorát z politologie a docenturu v oblasti mezinárodních vztahů/mezinárodní ekonomie. Věnuje se problematice globalizace a otázkám politické ekonomie. K jejím nejvýznamnějším knižním publikacím patří: Globalizace a krize (2010), Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci (2014), Jak jsme se stali kolonií (2015) a Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel (2017). Dnes působí na Institutu globálních studií UJAK Praha.