Svatomartinská výzva: Rekodifikace stavebního práva se musí stát základním kamenem rekonstruované české ekonomiky v post-covidovém období

white-horse-3010129_1920.jpg

11.11.2020, hkcr_Podpořte budoucnost českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva v ČR, vyzývá pětice významných svazů zastřešujících široké spektrum firem, které zaměstnávají miliony lidí v celé republice. Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů společně vydaly Svatomartinskou výzvu, ve které apelují na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ale také na vládu, aby upravily stávající návrh stavebního zákona a zasadily se o jeho rychlé přijetí

Obzvláště v době, kdy se ČR musí připravovat na důsledky pandemie covidu-19, je nutné podpořit české podniky, české podnikatele, zaměstnance, ale také české domácnosti v dostupnosti bydlení či v rozvoji klíčové infrastruktury. Podle signatářů je nutné podpořit také představitele místních samospráv, kteří díky současnému stavu nejsou schopni efektivně čerpat národní ani evropské dotace a svá města a obce rozumně rozvíjet, o to více v době výzvy realizace projektů v boji proti klimatickým změnám.

„Zahajte prostřednictvím rekodifikace stavebního práva skutečnou moderní reformu státní správy, včetně skutečné digitalizace státní agendy. Prosaďte transparentní a protikorupční legislativu, která bude férovým způsobem řešit práva i povinnosti všech účastníků procesu rozvoje území, ochranu veřejných zájmů i potřeby společnosti a práva podnikatelů,“ stojí dále ve výzvě.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva je podle signatářů dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v ČR. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím.

Nová podoba stavebního práva musí přinést zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, a také efektivně vymahatelné lhůty. To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti ČR v rámci evropského i globálního hospodářského společenství.

„Stojíme před jedinečnou a možná také jedinou šancí, jak skutečnou změnu, nikoli pouhou konzervativní dílčí novelu, prosadit. Pokud se budou opakovat předchozí chyby, pokud politické hry budou nadsazeny potřebám státu a lidí, kteří jej tvoří, bude to fakticky znamenat pohřbení rozvoje ČR a výstavby v ní na další dekádu. Nový stavební zákon by v takovém případě nebylo možné přijmout dříve, než kolem roku 2030, což by znamenalo fatální dopad do ekonomiky celé země,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Neudělat nic a neschválit nový stavební zákon spolu s jeho komplexním pozměňovacím návrhem, je na první pohled bezpečnou volbou. Status quo bude zachován. Bez reformy stavebního řádu se však bude prohlubovat krizový stav ve stavebnictví.

Celé znění Svatomartinské výzvy naleznete v souboru PDF ZDE.