Strategie Evropa 2020 pro učňovské školství

29. 9. 2014

Eurochambres (Sdružení evropských hospodářských komor), jíž je Hospodářská komora České republiky členem, předložila včera 25. září 2014 návrh na klíčovou iniciativu v rámci Strategie Evropa 2020 pro učňovské školství.

Strategie by měla vést k tomu, že výuka učňů by měla představovat 50 % z celkového objemu odborného vzdělávání. Učňovské vzdělání, které probíhá v úzkém propojení s praxí, vykazuje totiž mnohem vyšší zaměstnatelnost absolventů než ostatní formy odborného vzdělávání,  jak je patrné z uváděných statistik.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: HK ČR