Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Strategie Evropa 2020 pro učňovské školství

29. 9. 2014

Eurochambres (Sdružení evropských hospodářských komor), jíž je Hospodářská komora České republiky členem, předložila včera 25. září 2014 návrh na klíčovou iniciativu v rámci Strategie Evropa 2020 pro učňovské školství.

Strategie by měla vést k tomu, že výuka učňů by měla představovat 50 % z celkového objemu odborného vzdělávání. Učňovské vzdělání, které probíhá v úzkém propojení s praxí, vykazuje totiž mnohem vyšší zaměstnatelnost absolventů než ostatní formy odborného vzdělávání,  jak je patrné z uváděných statistik.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: HK ČR