Start elektronické evidence tržeb je v dohledu

15. 9. 2016

Vzrušené diskuse o smysluplnosti a přínosech zavádění elektronické evidence tržeb, ani návrhy na úpravy již přijatého zákona nic nemění na tom, že od 1. prosince 2016 začnou povinně elektronicky evidovat své tržby podnikatelé provozující ubytovací zařízení a poskytující stravovací služby.

  Před přijetím první evidované tržby musí podnikatel požádat orgány finanční správu o autentizační údaje. Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje - uživatelské jméno a heslo - na portál správce daně, kde je podnikateli umožněna správa certifikátů a údajů pro evidenci tržeb, zejména nastavení provozoven.
  Tisková zpráva Finanční správy ČR z 5. září 2016 upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.
 Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem (například datovou schránkou nebo papírově) je vadná a správce daně nebude moci na jejím základě autentizační údaje přidělit.
 Podnikatel, který nepodporovaným způsobem tuto žádost podá, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Bude jí moci odstranit podáním nové žádosti o autentizační údaje, a to jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů.
 V tiskové zprávě se dále uvádí, že o autentizační údaje za prvních pět dní od spuštění jejich vydávání požádalo Finanční správu zhruba 500 subjektů a podíl elektronických podání a osobních návštěv na Finančním úřadě byl přibližně stejný.
 Ve druhé fázi se do elektronické evidence tržeb od 1. března 2017 zapojí i maloobchod a velkoobchod.
Přípravy podnikatelů i Finanční správy na zavedení elektronické evidence tržeb provází i určitá míra nejistoty, neboť Ústavní soud o uplatněné ústavní stížnosti na nezákonnost přijetí zákona o evidenci tržeb dosud nerozhodl.

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení členové, dámy a pánové,
dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři k blížícímu se spuštění EET. Jako přednášející vystoupí Ing. Daniela Hrabětová, vedoucí odd. závislé činnosti a evidence tržeb, která se podílela na přípravě zákona.
Ačkoli se první vlna týká provozovatelů ubytovacích a stravovacích služeb, seminář bude určen všem z Vás, kteří se chcete dozvědět něco navíc. Podněty, dotazy a přání k semináři, tak, aby byl pro Vás co nejužitečnější, neváhejte posílat na info@ohkjablonec.cz.
Akce je plánována na 8. listopadu, zájem o seminář prosím potvrzujte na info@ohkjablonec.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. fáze (od 1. prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby,
    2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod,
    3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
    4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti.