Stanovisko OHK v Jablonci nad Nisou ke smlouvě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

27. 5. 2015

Představenstvo Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou na svém zasedání 25. května 2015 projednalo Stanovisko podnikatelských a zaměstnavatelských organizací České republiky, které podepsal a následně mediálně prezentoval i prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Jde o stanovisko k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství mezi USA a EU (TTIP), podle kterého čeští podnikatelé uzavření této smlouvy podporují.

K tomuto sdělení v příloze uvádíme úplný text vyjadřující naše posouzení této záležitosti.
Přestože se jedná o problém nesmírně závažnosti, srovnatelný bez nadsázky s ekonomickou transformací či vstupem České republiky do Evropské unie, nejsou dosavadní proklamativní prohlášení o podpoře TTIP podložena seriózním vyhodnocením mnohostranných důsledků jejího případného přijetí a nezbytnými dopadovými studiemi.
Představenstvo OHK v Jablonci nad Nisou zásadně nesouhlasí s tou částí Stanoviska podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, která vyjadřuje podporu zavedení mezinárodního mechanismu pro urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS), který je podle řady odborných expertíz nástrojem k tomu, aby národní vlády, parlamenty a soudy ztratily v těchto citlivých a pro kvalitu života lidí žijících na příslušném území nesmírně významných záležitostech, své dosavadní pravomoci, a moc a rozhodování se přesunuly k institucím, které ve svých rozhodováních nejsou vázány respektováním národních zákonů chránících veřejné zájmy a práva občanů.
Jako podnikatelé nemůžeme nesouhlasit s odstraněním byrokratických překážek a bariér, které brání rozvoji obchodních vztahů mezi USA a EU. Jsme však přesvědčeni, že podpora smlouvě TTIP může být vyjádřena až po korektně vedené diskusi podložené úplnou znalostí souvisejících problémů, důsledků a reálných rizik a při kategorické podmínce zachování suverenity národních vlád a justice rozhodovat závažné spory v souladu s principem odpovědností vůči občanům.
Proklamace stanovisek formulovaných bez diskuse vedené na základě potřebných informací a podkladů a jejich vyhodnocení nám bohužel připomíná postupy establishmentu totalitního systému, který od lidí a institucí vyžadoval bezpodmínečné podřízení a loajalitu vůči jím formulované názorové a politické linii, vylučoval kritické myšlení, své názorové odpůrce a kritiky sankcionoval, zostouzel a kriminalizoval.
V textu našeho stanoviska dále vyzýváme k diskusi o tom, za jakých okolností může být určitý názor prezentován jako stanovisko Hospodářské komory České republiky a českých podnikatelů.